φωτογραφεία - περιοχή Δυτικής Αττικής

Όλες οι επιχειρήσεις από τον κλάδο που βραβεύτηκαν από την κατάταξη Αετοί.
Διακριθέντες
I
Θέση

Fotoland

2020 νικητής του διαγωνισμού
9.9
II
Θέση

Marouga

2020 νικητής του διαγωνισμού
9.1
III
Θέση
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες